Česko-Slovenské setkání bratří na Vranově

Česko-Slovenské setkání bratří na Vranově

Ve dnech 24. – 26. října proběhlo na Vranově u Brna v Duchovním centru sv. Františka z Pauly bratrské setkání minoritů. Sešli jsme se bratři české minoritské provincie s bratry ze slovenské kustodie. Toto setkání zaštiťovali svou přítomností otec provinciál Piotr Pawlik a slovenský kustod otec Lucián Bogucki. Na setkání dorazili téměř všichni bratři obou jurisdikcí.

Jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca

Jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca

Skončil jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca. Dvoudenní slavnosti (30. – 31. března) na Kalwarii Pacławské (Polsko), nedaleko ukrajinských hranic, se zúčastnili generál řádu bratří menších konventuálů – P. Carlos Trovarelli, vyšší představení Federace Evropy střední a východní, provinciálové, bratři, kteří se připravují