Duchovní obnova na Cvilíně

Duchovní obnova na Cvilíně

Dne 24. května se na Cvilíně uskutečnila duchovní obnova bratří z krnovského a opavského konventu. Obnovu vedl o. provinciál Piotr Pawlik OFM Conv. V kázání poukazoval na důležitost Pnny Marie jako Matky Církve a potřebě být prorokem hlásajícím Krista světu. Po mši bratřím přednášel o řeholní poslušnosti.

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby. Od roku