Co je to noviciát?

Po ukončení postulátu kandidáti začínají druhou etapu řeholního života –noviciát. V této době pod vedením novicmistra mají novicové rozpoznávat svá povolání a připravovat se ke složení řeholních slibů. Během jednoho roku se seznamují s řeholí řádu, konstitucemi, zvyky a pravidly řeholního

Co je to juniorát?

Po ukončení noviciátu a složení prvních řeholních slibů začíná další část řádové formace – juniorát. Cílem je pokračování a prohlubování formace, která začala v noviciátu. Někteří z bratrů odcházejí do semináře, kde se studiem připravují ke kněžství. Během této doby bratři