Ve dnech 27. až 29. května 2024 se v Kostelním Vydří konala první část řádné provinční kapituly Provincie svatých Cyrila a Metoděje České republiky. Kapituly se zúčastnili všichni bratři provincie, generální ministr br. Carlos Trovarelli a asistent generální FEMO br. Tomáš Lesňák. Kapitula začala duchovním úvodem, který vedl provinciál františkánů br. Jakub Sadílek OFM. Po přečtení zpráv se bratři rozdělili do dvou pracovních skupin. Ty zhodnotily život a činnost provincie za uplynulé čtyři roky a schválily závěrečný dokument. V úterý 28. května večer proběhla volba provinciála. Provinciálem byl na druhé období zvolen br. Piotr Pawlik. Vikářem provincie se stal br. Petr Macháček, provinčním sekretářem – br. Bonaventura Josef Rosa, asistentem – br. Bohdan Heczko a br. Tomasz Trawiński, provinčním ekonomem na druhé období byl zvolen br. Stanislaw Stec a pokladníkem provincie br. Tomasz Trawiński.
Druhá část kapituly bude zahájena 17. června 2024 v Krnově.

br. Bonaventura Rosa, provinční sekretář

Provinční kapitula 2024