Požehnané Velikonoce!

Hospodin je mé světlo i má spásá, koho bych se bál? (Žalm 27,1)

Každý z nás může vyprávět svůj vlastní příběh víry. Někdy plný světla, někdy stínu pochybností. Věříme, že cesta, kterou jdeme, je osvědčený způsob, jak žít dobrý život. Odtud ta správná hrdost – protože tohle je naše povolání. Dnes o tom píšu, protože svět, ve kterém žijeme, se mění závratným tempem. Je jiný než včera, nevíme, jaký bude zítra. Ale neztrácíme ducha.

Při příležitosti klanění kříži, ponořeni do ticha Bílé soboty, prozářeni radostným aleluja, obnovme svou víru a nadšení být Kristovými svědky. Zažíváme osobně, že nás Bůh chrání. Podporuje. Obnovuje. Dává nám nový život. On nás potřebuje. Kéž nám dobrý Bůh dá odvahu, ale také pokoru a trpělivost, abychom mohli zvednout kříže své i druhých. Zachovejme si víru v Boha a v druhého člověka.

Přeji vám neochvějnou víru ve Vzkříšeného Ježíše, Vykupitele každé lidské bytosti.

Požehnané Velikonoce!

o. Piotr Pawlik, provinciál minoritů v ČR

Požehnané Velikonoce!