Závěť

Závěť

Závěť sv. Františka je považována za text, který nejvíce vystihuje originalitu Františkovy osobnosti. Vznikla těsně před jeho smrtí, kdy se již nacházel v Porciunkuli. Jelikož ji světec přímo diktoval, má jednoduchý sloh a minimum biblických citací. Při pozorné četbě zjistíme, jak František často

Životopis

Životopis

Sv. František z Assisi, zakladatel řádu minoritů, se narodil kolem roku 1181 v rodině Petra Bernardoni, assiského obchodníka, a Piky, původem Francouzky. Při křtu dostal jméno Jan Křtitel, ale když se jeho otec vrátil z obchodní cesty, začal mu říkat Francesco, kvůli sympatiím k

Řehole

Řehole

Bulla papeže Honoria III. o řeholi Menších bratří Honorius, biskup, služebník služebníků Božích, milovaným synům, bratru Františkovi a ostatním bratřím z Řádu menších bratří, [posílá] pozdrav a apoštolské požehnání. Bývá zvykem, aby Apoštolský stolec vyhověl zbožným přáním a ušlechtilým tužbám prosebníků udělil laskavý souhlas. Proto,