Říjen se svatým Františkem – Akce u Paulínek 1+1

Říjen se svatým Františkem – Akce u Paulínek 1+1

Po celý říjen nabízí vydavatelství Paulínky na svém e-shopu možnost poznat velkého a přitom obyčejného světce z Assisi – svatého Františka.  Při zakoupení nedávno vydaných Kvítků svatého Františka (běžná cena 299 Kč, v říjnu 225 Kč v rámci balíčku) můžete získat román z málo známé části Františkova života Beze zbraně za 99 Kč (běžná

Františkánská modlitba

Františkánská modlitba

Pane,
učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku,
kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Amen.

Závěť

Závěť

Závěť sv. Františka je považována za text, který nejvíce vystihuje originalitu Františkovy osobnosti. Vznikla těsně před jeho smrtí, kdy se již nacházel v Porciunkuli. Jelikož ji světec přímo diktoval, má jednoduchý sloh a minimum biblických citací. Při pozorné četbě zjistíme, jak

Životopis

Životopis

Sv. František z Assisi, zakladatel řádu minoritů, se narodil kolem roku 1181 v rodině Petra Bernardoni, assiského obchodníka, a Piky, původem Francouzky. Při křtu dostal jméno Jan Křtitel, ale když se jeho otec vrátil z obchodní cesty, začal mu říkat

Řehole

Řehole

Bulla papeže Honoria III. o řeholi Menších bratří Honorius, biskup, služebník služebníků Božích, milovaným synům, bratru Františkovi a ostatním bratřím z Řádu menších bratří, [posílá] pozdrav a apoštolské požehnání. Bývá zvykem, aby Apoštolský stolec vyhověl zbožným přáním a ušlechtilým tužbám