Františku, proč za tebou?

A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil.Závěť svatého Františka (14-15)
bratri-DSC_0332
bratri-DSC_0236
bratri-DSC_0247
bratri-DSC_0849
bratri-DSC_0915
bratri-DSC_0916
bratri-DSC_1036
bratri-DSC_1074
Kaple Hrobu sv. Františka
bratri-IMG_20131125_104724
bratri-IMG_20131125_105301
Bratři z Jihlavy
bratri-S2160007
bratri-S2160010
bratri-S2160017
bratri-S2160030
bratri-S2160044
bratri-S2170016
bratri-S2170043

Zprávy z domova


Zprávy ze světa


Naše spiritualita

 • Pokoj a dobro
  Pokoj a dobro – toto františkánské zvolání přetrvalo mnoho staletí. Svůj pramen má v postoji sv. Františka a je formou následování Zakladatele v každodenním životě skrze jeho bratry. Setkání s Ježíšem zcela změnilo Františkův život. Mělo to samozřejmě vliv na každodenní kontakty […]
 • Spiritualita
  Řád menších bratří konventuálů (minoritů) je rodinou synů sv. Františka realizující ideály, které náš otec popsal. Františkánská spiritualita, zachovávaná naším řádem v průběhu století, je zvláště otevřená působení Božího Ducha, což vede k lásce k Ježíši Ukřižovanému, který je přítomen v druhém […]
 • Chudoba
  Sv. František si ji zcela zamiloval. Když se Kristus nenarodil v paláci, ale v ubohé stáji, když „neměl, kde by hlavu složil“, když byl na kříži zbaven všeho, co měl, František hluboce věřil, že to je cesta k následování Krista. Stal se příznivcem chudoby, zasnoubil se s ní, aby […]
 • Radost
  Sv. František se radoval, když slyšel, že jeho synové dávají příklad svatosti. Vždy, když se dozvěděl dobré zprávy o svých synech, v duchu se radoval a říkal: „Pane, posvětiteli a vůdce ubohých, děkuji ti za to, že jsi mě potěšil zprávou o mých bratrech.“ Světec z Assisi […]
 • Prostota
  Kdo by dokázal popsat blaženost, jakou František zažíval, když rozjímal ve stvoření o moudrosti Stvořitele, o Jeho moci a dobrotě. Čerpal podivnou a nevyslovitelnou radost, když se díval na slunce, když pozoroval měsíc, hvězdy a celá nebesa. Ó, prostá zbožnosti, […]
 • Pokora
  Všichni ho velebili a všichni ho chválili, ale on se považoval za někoho nejnepatrnějšího a co nejhorlivěji sebou pohrdal. Utíkal před obdivem, aby ho neovládla ješitnost.Požehnaný služebník, který se nepovažuje za nejlepšího, když ho lidé chválí a vyvyšují, ani tehdy, […]
 • Chudoba a pokora sv. Františka
  U sv. Pavla čteme: „Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Přitom vám dávám radu, neboť vám to bude k užitku. Začali jste to už dříve, minulý rok, nejen dělat, ale i dělat ochotně. Teď […]
 • Zvěstování Páně – obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi
  Slavnost Zvěstování Páně slavíme devět měsíců před slavností Narození Páně (25. prosince). Připomínáme si tajemství Vtělení Božího Syna, počátek naší spásy. Naše myšlenky putují do Nazareta v Galileji. Anděl Gabriel oslovuje Pannu Marii a říká: “buď zdráva, Milostiplná, Pán s […]
 • Slavnost sv. Josefa – 19. března – patrona Řádu minoritů
  Sv. Josef patří po Panně Marii mezi nejoblíbenější světce. Jeho svátek se začal slavit nejprve na Východě už v 4. století v klášteře sv. Sáby u Jeruzaléma a na Západě v 8. století. Ve 13. století tobyli Bratři menší a Karmelitáni, kteří „památku sv. Josefa” […]

Citát sv. Františka

Pán mi dal v kostelích takovou víru

Pán mi dal v kostelích takovou víru, že jsem se takto jednoduše modlil a říkal: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, klaníme se i [směrem] ke všem tvým kostelům na celém světě a chválíme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.“

sv. František z Assisi

Připravujeme:
Františkándké setkání mládeže


Františkánské setkání mládeže jsou dny radosti, reflexe a modlitby prožívané ve františkánském duchu. Tuto akci organizuje Česká provincie řádu minoritů. První FSM se konalo v roce 1997 na Cvilíně u Krnova a jeho organizátorem byl o. Kryštof Skibiński.

Kopec Cvilín leží v nadmořské výšce 437 m. n. m. nad městem Krnov a je z něj krásný výhled na Jeseníky. Nachází se zde poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné. A právě na tomto místě se již 20 let shromažďuje mládež, aby po vzoru sv. Františka hledala Boha ve svém životě.

Program FSM tvoří eucharistie, společná modlitba, chvály, tematické přednášky, večer smíření. Jsou pozváni hosté, kteří dávají svědectví o tom, jak prožívají svou víru. Účastníci se sdílejí s ostatními v malých skupinkách. Je možnost celodenní adorace, probíhají koncerty křesťanské hudby.

Info pro účastníky FSM

22. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně se bude konat ve dnech 29.6 – 4. 7. 2018

Téma: Jako v nebi, tak i na zemi – „Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Flp 2, 15)

Chceme společně objevovat jaký je a co v našich životech znamená Boží záměr budovat Boží království, založené na láskyplných vztazích, tedy na moci lásky.

Ubytování: spí se ve škole na karimatkách a ve spacácích, které si přineste s sebou z domu

Věk: 15 – 30 let

Přihlášky, cena: přihlásit se je možné ZDE nejpozději do 14. 6. 2018. Účastnický poplatek je 600,- Kč, ve kterém je zahrnuta cena za ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře). Bližší informace obdržíš po přihlášení.

Najdete nás také na facebooku (@FSM.MINORITE.CZ).

Nakoukněte do noviciátu

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.


Napište nám

  [recaptcha]