Ve dnech 11. až 14. ledna 2024 proběhlo v našich klášterech v Opavě, Brně a Jihlavě předání relikvií blahoslavených mučedníků z Pariacota (Peru). Ostatky prvního stupně (z těla mučedníků) předal českým minoritům br. Jan Hruszowiec OFMConv, který je zodpovědný za šíření kultu našich spolubratří mučedníků z Pariacota.

Polští minorité – Zbyszek Strzałkowski a Michał Tomaszek – odjeli na misie do Peru v Jižní Americe v polovině roku 1989. Navzdory přítomnosti teroristů krajně levicové organizace Sendero Luminoso (Světlá stezka) a jejich výhrůžkám misie neopustili. Jejich misijní činnost však překážela teroristům v jejich úsilí o vyvolání revoluce a převzetí moci v Peru. Zemřeli 9. 8. 1991 za víru z rukou senderistů v obci Pariacoto po dvou letech svého působení.

Peruánská vláda jim roku 1991 udělila posmrtně nejvyšší peruánské vyznamenání, Řád peruánského slunce. A roku 2022 jim polská vláda udělila  Řád za zásluhy Polské republiky.

Dne 5. 12. 2015 byli papežem Františkem prohlášení za blahoslavené. Nyní jsou vzýváni jako ochránci před terorismem, jak tím, který se projevuje na politické úrovni, tak tím, který se projevuje na úrovni mezilidských vztahů.
Bratři mučedníci z Pariacota, orodujte za nás!


Předání relikvií v Opavě

Předání relikvií v Brně

Předání relikvií v Jihlavě

Video v polštině o jejich životě

Blahoslavení minoritští mučedníci z Pariacota v Česku