Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby. Od roku 2010

Aregua – řeholní sliby v Paraguayi

Aregua – řeholní sliby v Paraguayi

Paraguay se v různých žebříčcích světa označuje za zemi, ve které se lidé považují za nejšťastnější.V neděli 24. ledna 2021 se událo něco, co potvrzuje nebo dokonce zvyšuje „ukazatel štěstí“. Toutoudálostí byla slavnost skládání řeholních slibů mladých minoritů. V Aregua, v Centru Božího Milosrdenství, složili řeholní sliby čtyři naši spolubratři.

Minoritský biskup v Rusku

Minoritský biskup v Rusku

Dne 1. října 2020 byl na biskupa vysvěcen minoritský kněz Nikolaj Dubinin, současný kvardián konventu minoritů v Petrohradě. Dne 30. července 2020 ho papež František jmenoval pomocným biskupem Moskevské arcidiecéze. Vysvěcen byl moskevským metropolitou – arcibiskupem Paolem Pezzim. V novodobé historii ruské katolické církve

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – nový generální ministr Řádu menších bratří konventuálů (minoritů)

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – nový generální ministr Řádu menších bratří konventuálů (minoritů)

Dne 25. května 2019 generální kapitula Řádu menších bratří konventuálů (minoritů) zvolila nového generálního ministra. Stal se jím Carlos Alberto Trovarelli OFMConv. Do čela Řádu minoritů byl zvolen jako 120. nástupce sv. Františka z Assisi. Před ním úřad zastával Ital otec Marco Tasca.

Dánsko: Snaha o návrat minoritů (28.-29.4.2016)

Dánsko: Snaha o návrat minoritů (28.-29.4.2016)

Ve dnech 28. – 29. dubna se setkal generální asistent CEF br. Miljenko Hontić OFMConv. s biskupem Czesławem Kozonem v jeho sídle v Kodani (Dánsko). Setkání se také zúčastnili provinciálové ze Slovinska (br. Milan Kos) a Chorvatska (br. Josiph Blažević); dva bratři, po jednom z každé provincie (br. Tomaž Majcen i br. Tomislav Cvetko) a generální

Řím: Heroičnost ctností Venantia Katarzyńce (26.4.2016)

Řím: Heroičnost ctností Venantia Katarzyńce (26.4.2016)

Papež František 26. 4. 2016 udělil povolení na publikaci dekretu o heroičnosti ctností našeho spolubratra o. Venantia Katarzyńce. Tím se otevřely dveře k pokračování beatifikačního procesu dalšího minority. Boží služebník Venantius (civilním jménem Józef) působil jako novicmistr v polské minoritské provincii. Vynikal velkou svatostí a svým