Jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca

Jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca

Skončil jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca. Dvoudenní slavnosti (30. – 31. března) na Kalwarii Pacławské (Polsko), nedaleko ukrajinských hranic, se zúčastnili generál řádu bratří menších konventuálů – P. Carlos Trovarelli, vyšší představení Federace Evropy střední a východní, provinciálové, bratři, kteří se připravují

Minoritští bohoslovci obnovili své dočasné řeholní sliby

Minoritští bohoslovci obnovili své dočasné řeholní sliby

Dne 29. 9. 2021 obnovilo 17 bratří řeholní sliby. Stalo se tak v krakovském seminářibratří minoritů. Obnovením slibu se zavázali, že ke chvále a slávě Nejsvětější Trojicebudou žít po dobu jednoho roku v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě, a zároveňpo příkladu Neposkvrněné Panny Marie a na přímluvu svatého

Maxmiliánovská pouť na Cvilíně (14. 8. 2021)

Maxmiliánovská pouť na Cvilíně  (14. 8. 2021)

Před slavností Nanebevzetí Panny Marie si rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata již tradičně připomínají sv. Maxmiliána M. Kolbeho a jeho oběť života poutní mší svatou na Cvilíně u Krnova. Ta letošní byla jubilejní, neboť jsme si připomněli 80. výročí jeho mučednické smrti v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz).

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby.

Krnov

Krnov

  Krnov – konvent u Panny Marie – historie Počátky krnovského konventu jsou spjaty s počátky města, zakladatelem byl nejspíš městský fojt, rozhodně ne král Přemysl Otakar II. Dlouho klášter zápasil s existenčními potížemi, až 15. století je možno označit za dobu