Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku

Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku

Dva naši novicové br. Michal Wenski a br. Jan Vícha vzrůstali ve františkánském povolání pod tichým dohledem Božího služebníka o. Wenanta Katarzyňce v Kalvárii Paclavské. Nyní, na konci zkušebního roku, složili své první řeholní sliby do rukou provinčního vikáře o. Piotr Pawlika OFMConv. Této bratrské oslavě

61. Opat břevnovského kláštera

61. Opat břevnovského kláštera

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově oznamuje, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Zvolen byl P. Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství. Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993

Jihlava: Kněžské svěcení br. Vladimíra Hubálovského (3.6.2017)

Jihlava: Kněžské svěcení br. Vladimíra Hubálovského (3.6.2017)

V sobotu 3. června 2017 v Jihlavě přijme náš spolubratr Vladimír F. Hubálovský OFMConv. kněžské svěcení. Tato slavnost začíná v 10:00 v našem minoritském kostele Matky Boží a světitelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po skončení slavnostní mše svaté jsou všichni zváni na pohoštění, občerstvení a společné setkání, povídání