Dne 16. března 2024 v kostele Svatého Ducha v Opavě br. Michal Wenski složil věčné sliby.
Přejeme bratru Michalovi mnoho Božího požehnání na jeho řeholní cestě.
Podívejte se jak probíhala slavnost.

br. Michal Wenski složil věčné sliby