Ve dnech 24. – 26. října proběhlo na Vranově u Brna v Duchovním centru sv. Františka z Pauly bratrské setkání minoritů. Sešli jsme se bratři české minoritské provincie s bratry ze slovenské kustodie. Toto setkání zaštiťovali svou přítomností otec provinciál Piotr Pawlik a slovenský kustod otec Lucián Bogucki. Na setkání dorazili téměř všichni bratři obou jurisdikcí.
Prožili jsme společně čas v bratrské a františkánské atmosféře. Byl vyplněn vzájemnými rozhovory, sdílením a společnou modlitbou. Zajímavá byla přednáška psychologa pana Mgr. Ondřeje Ptáčka na téma „Otevřenost novým podnětům“. Počasí nám v těchto dnech přálo a procházka krásným podzimním, barevným lesem v okolí Vranova se vyloženě nabízela, čehož jsme rádi využili. Někteří bratři ze Slovenska navštívili náš konvent v Brně a prohlédli si místní katedrálu svatých Petra a Pavla.
Díky patří bratřím paulánům, kteří nás v klášteře na Vranově přijali, zvláště bratru Milanovi Dolečkovi.
Na Vranově u Brna, na poutním místě Panny Marie, byli mnozí z nás poprvé, ale zcela určitě ne naposled.

Česko-Slovenské setkání bratří na Vranově