Papež František připomíná blahořečení devíti členů polské rodiny Ulma a oceňuje jejich hrdinství za to, že během druhé světové války položili život za záchranu Židů.

Devět členů rodiny Ulma bylo v neděli blahořečeno v jejich rodném polském městě Markowa, kde byli umučeni nacistickými vojáky za ukrývání Židů během druhé světové války.

Papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně vyzdvihl činy této rodiny jako vzor křesťanského života, který by měli všichni následovat.

Manžele Ulmovy označil za “vzor, který bychom měli napodobovat v našem úsilí konat dobro a sloužit těm, kdo jsou v nouzi”.

“V reakci na nenávist a násilí, které charakterizovaly tehdejší dobu, se chopili evangelijní lásky,” řekl.

Papež dodal, že polská rodina “představovala paprsek světla v temnotách druhé světové války”, a vyzval všechny k potlesku pro nové blahoslavené.

Papež František dále vyzval křesťany, aby následovali jejich příkladu a “proti síle zbraní postavili lásku a proti násilné rétorice vytrvalou modlitbu”.

“Kéž se [modlíme] zejména za mnohé země, které trpí kvůli válce,” řekl. “Zvláštním způsobem zintenzivněme své modlitby za mučenou Ukrajinu…, která velmi trpí.”

Beatifikační mše

Prefekt Dikasteria pro kauzy svatých kardinál Marcello Semeraro předsedal beatifikační mši svaté v Markowé, kterou koncelebrovalo 7 kardinálů a 1 000 kněží, přičemž k účasti bylo přihlášeno více než 32 000 věřících.

Blahoslavenými jsou manželé Józef a Wiktoria Ulmovi a jejich děti Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria a nepojmenované dítě, které se narodilo v okamžiku Wiktoriina umučení.

V homilii při mši kardinál Semeraro řekl, že dům rodiny Ulmových se stal ” pohostinstvím, kde byli přijati a ošetřováni opovrhovaní, vyvržení a smrtí postižení”.

Řekl, že Jozef a Wiktoria žili “svatostí, která nebyla jen manželská, ale byla plně zakotvena v celé jejich rodině”.

Blahoslavené bezejmenné dítě

Kardinál Semeraro také podpořil křesťanské svědectví nově blahořečeného bezejmenného dítěte.

“Aniž by kdy pronesl jediné slovo,” řekl, “dnes malý blahoslavený volá k modernímu světu, aby přijímal, miloval a chránil život, zejména ten bezbranný a marginalizovaný, od okamžiku početí až do přirozené smrti.”

Řekl, že “nevinný hlas dítěte se snaží otřást svědomím společnosti, v níž bují potraty, eutanazie a pohrdání životem, který je považován za břemeno, a nikoli za dar”.

“Rodina Ulma,” řekl kardinál, “nás vybízí k reakci na tuto kulturu vyhazování, kterou papež František odsuzuje.”

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-09/papez-blahoslavena-rodina-ulma-je-vzorem-krestanske-pece-o-druh.html

Papež: Blahoslavená rodina Ulma je vzorem křesťanské péče o druhé