Jubilejní odpustky v Loretě

Jubilejní odpustky v Loretě

Rozhodnutí Apoštolské penitencierie: Věřící, kteří přicházejí s láskou a pravou kajícností (zříkají se zalíbení v jakémkoli hříchu), mohou za obvyklých podmínek (svátost smíření v blízké době, svaté přijímání a modlitba na úmysly svatého Otce nejlépe v ten den), mohou v době od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 získat plnomocné odpustky pro sebe nebo