Šedesát dnů po Velikonocích slaví církev Slavnost Nejsvětejšího Těla a Krve Páně, jíž se také říká „Boží Tělo”. Tato slavnost byla ustanovena církví po zjeveních, které měla bl. Juliána z Cornillonu, a také po eucharistickém zázraku v Orvietu v roce 1263.

V ten den církev celebruje slavnou mši svatou, po níž následuje průvod ke čtyřem oltářům. Na tyto oslavy se těší naše minoritská farnost v Jihlavě, zvlášť potom, jak po dlouhé přestávce, jíž se nešlo vyhnout, mohla zas vyjit do ulic svého města, aby odevzdala úctu Pánu a také, aby přijala Jeho požehnání pro sebe, své domy, rodiny a také pro celé město.

Slavné mši svaté předsedal provinciál Řádu minoritů v ČR p. Bogdan Sikora OFMConv. Spolu s ním celebrovali bratři Robert a Adam, velmi spojení s jihlavským kostelem Matky Boží. Celý kostel byl velmi krásně vyzdoben květinami a břízkami. Za doprovodu orchestru (dechovky) jsme vyrazili do města. Procházeli jsme vedle Brány Matky Boží, parkem, až do Smetanových sadů a na náměstí.

Pán Bůh nám dopřál příznivé počasí a přestože sluníčko moc vidět nebylo, nikdo nemusel mokrý odcházet domů.

Také Brno se přiznalo ke Kristu. Ve čtvrtek, 3. června sloužil slavnou mši svatou v brněnské katedrále otec biskup Vojtěch Cikrle.

Naše minoritská farnost prožívala Slavnost Božího Těla v neděli, 6. června. Slavné mši svaté v 15.30 hodin předsedal opat Rudolf Kosík. Přítomni byli také náš otec děkan Václav Slouk, bratři minorité a další kněží. Mezi minority bych chtěl zvlášť upozornit na přítomnost otce Řehoře Piśka, který nyní sice nepatří přímo do komunity brněnského kláštera, ale je s ní úzce spojen. To právě on před 10 lety obnovil slavný průvod Božího Těla v Brně. Byli jsme rádi, že podnikl tak dlouhou a namáhavou cestu, aby v tomto dnu mohl být s námi. Mši svatou doprovázela Schola brněnské mládeže, jež pravidelně nacvičuje v našem klášteře. Po mši svaté se konal průvod městem. Oltáře, při nichž se četlo evangelium a vzdávala úcta eucharistickému Kristu, se nacházely v Loretě, před kostelem otců kapucínů, na Zelném trhu u sousoší Nejsvětější Trojice a v kostele sv. Jakuba. Pána Ježíše doprovázel veliký dav lidí, odhadem 550.

Slavné Mše svaté s eucharistickým průvodem se konaly také v ostatních městech a vesnicích. Jsme vděčni Bohu za všechny, kteří se k Němu přiznali a odevzdávali úctu Pánu v tyto dny spolu s námi.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách této slavnosti.

text: Adam Wolny
foto: JN, MD, KŽ

Slavnost Božího Těla v Jihlavě a v Brně