Dne 28. května 2010 se v Brně konal druhý ročník Noci kostelů. Této akce se účastnila i naše minoritská farnost. Návštěvníkům kostela byl nabídnut bohatý program, který se nesl v duchu propojení minulosti se současností. Každý z návštěvníků, ať již malý či velký, měl možnost se projít přes „Brněnský minoritský most přes minulost.

Noc kostelů začala dětskou mší svatou, kterou celebroval otec Adam a otec Sebastian.

Po skončení mše svaté přivítal z ambonu všechny účastníky otec Robert a popřál jim příjemně schválené chvíle v prostorách zdejšího kostela a kláštera.

Bratři minorité zpřístupnili prostory zdejšího kláštera a kostela, které nejsou obvykle otevřeny pro veřejnost. Velkému zájmu se těšila především Loreta – Casa sancta. Tato Svatá chýše je kopií příbytku, ve kterém se narodila Panna Maria a kde jí archanděl Gabriel zvěstoval narození Syna Božího a kde žila Svatá Rodina. Součástí Lorety jsou také vzácné Svaté schody, které v sobě skrývají ostatky svatých.

Velkému zájmu se těšila rovněž středověká krypta, která byla určena pro pohřbívání členů řádu a která skrývá kosterní pozůstatky ze 13. století.

Zástupy lidí čekaly rovněž na vstup do velmi vzácné barokní knihovny, která je přístupná očím veřejnosti jen ve velmi výjimečných příležitostech.

Vedle historicko – kulturních skvostů, které jsou ozdobou minoritského kostela a kláštera, byl pro všechny věkové kategorie návštěvníků nabídnut bohatý program. Pro děti a mládež bylo přichystáno soutěžní klání „dobytí pevnosti Minor”. V rámci něho se mohli mladší návštěvníci akce Noc kostelů seznámit s životem kláštera v minulosti i současnosti. Nechybělo ani divadelní představení s názvem „Pořádek musí být” v režii Z. Papouška. Přestože hra těží z témat, která jsou spojována s dávnými pašijovými událostmi a nedávným komunistickým režimem, promlouvala k dnešnímu divákovi aktuálním poselstvím o svobodě uměleckého projevu.

Bohatý hudební program byl inspirován myšlenkou propojit duchovní hudbu od jejich nejstarších kořenů až k moderní době 21. století. Svatomichalská gregoriánská schola pod vedením J. Gerbricha

přednesla chorální zpěvy 9. až 12. století. Přes období renesance přenesl návštěvníky vokální polyfonií Pěvecký sbor Gaudeamus Brno pod taktovkou D. Briškárové až k baroku. Schola brněnské mládeže pod taktovkou Štěpána Policera předvedla moderní duchovní hudbu v aranžích brněnských autorů.

Naši bratři a farníci se letos snažili připravit pro návštěvníky takový program, který by jim zpřístupnil různé stránky duchovního a společenského života farnosti. Doufáme, že tato forma evangelizace přinese své plody.

Tato akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje dotací č.2797/10/OK
Za podporu děkujeme.

 

 

 

Noc kostelů u minoritů v Brně