Dne 30. 5. 2010 se na Svatém Kopečku u Olomouce uskutečnil již 3. ročník pouti Kruciáty, pořádané Hnutím Pro život ČR. Pouť je obětována na úmysl záchrany životů nenarozených dětí.

Pouť byla zahájena mší svatou, kterou celebroval biskup Josef Hrdlička. Po ní byli účastníci pozváni k občerstvení a společnému sdílení, které se konalo v prostorách kláštera Premonstrátů.

Ve 13.00 hodin začala v kostele inspirující přednáška otce Bogdana Sikory, zaměřená na ochranu lidského života. Po ní následovala modlitba růžence, která byla prokládána písněmi. Jednotlivá tajemství předříkávaly děti před oltářem, patří jim velký dík za odvahu a společnou modlitbu.

Celé akce se zúčastnilo přibližně 200 osob z celé České republiky.

Olomouc, 7. 6. 2010
Jana Březinová

Pouť kruciáty 2010