ŽIVOTOPIS SVATÉ PAMĚTI O. HYACINTA VLADISLAVA SKUPIENIA OFMConv

O. Hyacint Vladislav Skupieň – minorita
(01. 07. 1932 – 10. 11. 2022)

Narodil se 1. července 1932 v Jablunkově – Návsí do rodiny Josefa
Skupienia a Evy, rozené Byrtusové. Na křtu dostal jméno Vladislav a byl
nejmladším ze 7 dětí, z nichž 3 zemřely v útlém věku. Nejstarší sestra Marie,
řehoním jménem Elekta, z řádu sester Alžbětinek v Jablunkově, zemřela tento
rok ve věku 100 let. Bratr Josef padl na frontě během II. světové války a bratr
Jan emigroval do Austrálie, kde založil rodinu a již také zemřel. Vladislav se
vydal na duchovní cestu v řádu minoritů a dostal řeholní jméno Hyacint. Letos
oslavil 90 let života a 50 let své kněžské služby.

Začátek řeholního a kněžského povolání o. Hyacinta klíčí v komunistické
době. Jako mladý chlapec se chtěl stát stolařem, ale duchovní povolání mu
pomohla objevit sestra Rafaela, představená alžbětinek v Jablunkově.
Říkávala: „Vladek, to bude kněz!“

Vladislav dal na radu s. Rafaely, bylo mu 16 let. Odjel do minoritského
kláštera v  Brně. Pod vedením o. Norberta začal službu kostelníka a zároveň
studium přípravného kurzu na teologii. Tento čas pobytu v Brně byl ukončen o
rok později v dubnu 1950 násilným způsobem v rámci „Akce K“ příslušníky
StB a lidových milicí, kteří obsadili klášter a dali všem hodinu času, aby si
sbalili příruční zavazadlo a byli odvezeni k internaci.

Vladislav byl umístěn do Bohosudova, ale protože neměl ještě 18 let, byl
po několika měsících odvezen do františkánského kláštera v Hájku. Po krátké
návštěvě domova v r. 1952 narukoval na vojnu a byl přiřazen k jednotkám
PTP. Jeho zbraní se stala lopata a krumpáč. Spolu s jinými dělal tu nejtěžší
práci. Např. stavěl přehradu na  Klíčavě, boural vesnici v  Brdech a opravoval
cesty.

Po propuštění z PTP v r. 1954 se vrátil domů a  začal pomáhat rodičům.
Od r. 1954 do r. 1962 pracoval jako provozní u lesní správy.
Režim rodičům postupně bral všechny možnosti obživy. Neměli z čeho žít
a  z  čeho odevzdávat kontingent. Proto Vladislav v r. 1962 nastoupil do JZD
jako řidič, díky čemuž JZD dodala kontingent za  rodinu. Pracoval tam šest let
jako řidič traktoru a  dokonce zde získal i  výuční list a stal se opravářem
traktorů a zemědělských strojů.

V době, kdy pracoval v JZD, se hlásil 6x na  teologii do Litoměřic. Vždy byl
odmítnut z politických důvodů. Po uvolnění politické situace v r. 1968 byl
konečně přijat do semináře v  Olomouci. Bylo mu tehdy 36 let.
Řeholní sliby skládal tajně (nikdo to nemohl vědět, ani rodiče): první sliby 4.10.1969 a věčné 4.10.1971. Kněžské svěcení přijal 1.07.1972 v Olomouci,
přesně v den svých 40. narozenin.

Po kněžském svěcení byl poslán do farnosti v Třinci jako kaplan, tedy tam,
kde byl znám jako traktorista. A protože učit děti náboženství bez přihlášky,
byl komunisty přemístěn do pohraničí v r. 1976 a stal se administrátorem
farnosti v Písečné. V letech 1983 – 1990 byl administrátorem farnosti ve
Štěpánkovicích u Opavy.

Po sametové revoluci v r. 1990 byl jmenován generálem řádu otcem
Lanfranco Serrinim provinciálem Československé provincie Řádu minoritů.
Tak začala nová služba a poslaní o. Hyacinta. Byla to mravenčí práce
spojená s obnovou řeholního života a právního statusu našich konventů, které
nám byly komunistickým režimem zabrány a nyní nám mohly být vráceny.
Funkci provinciála plnil do provinční kapituly v r. 1993.

V r. 1993 byl jmenován rektorem Kostela Narození Panny Marie v Krnově a
zároveň exkurendo administrátorem farnosti Slavkov u Opavy.
V r. 1994 o. Hyacint byl jmenován rektorem kostela Panny Marie
Sedmibolestné na Cvilíně, rektorem Kostela Narození Panny Marie v Krnově
a exkurendo administrátorem farnosti Slezské Rudoltice a Rusín – Hrozová.
Během svého pobytu v Krnově vybudoval poutní dům na Cvilíně, který slouží
k pastoraci poutníků a k různým jiným setkáním.

V letech 2000 – 2002 plnil funkci kvardiána konventu v Praze a rektora
semináře v Praze.

Na žádost sester v Opavě o. Hyacint v r. 2002 přijímá duchovní službu u
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě na Kylešovské a plnil ji
téměř 20 let až do začátku své nemoci.

O. Hyacint Vladislav Skupieň odešel do domu Otce ve čtvrtek 10. listopadu
2022 v klášteře v Opavě v den liturgické památky sv. Lva Velikého v ranních
hodinách.

V závěti napsal:
„Děkuji Pánu Bohu za řeholní a kněžské povolání. Podle lidských měřítek
v mém postavení to bylo až nemožné. Stalo se. Deo gratias!
Svou duši poroučím Pánu, prosím o memento při mši sv.
Všem srdečně děkuji za pomoc, za modlitby.“

br. Stanislav Gryń

V Jihlavě, dne 17. 11. 2022

Zemřel o. Hyacint Vladislav Skupieň OFMConv