V neděli večer se v Praze setkali bratři z celé naší provincie, aby oslavili 100. narozeniny P. Bernardina Mráze a prožili společně postní duchovní obnovu.

Setkání začalo modlitbou kompletáře v kapli sv. Anny. Program pokračoval v pondělí ranními chválami a mší svatou. Po snídani následovala přednáška otce provinciála Bogdana Sikory „František alter Christus” a vzájemné sdílení. Obnovu uzavřela adorace Nejsvětější svátosti a oběd, během kterého jsme si připomenuli svátky a narozeniny bratří.

Praha: Duchovní obnova provincie