7.3.2009 se konala postní duchovní obnova pro děvčata v klášteře Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě na Vojanově ulici.

Duchovní obnovu na téma „Obrácení a  pokání“ vedl P. Robert Mayer OFM Conv. Zúčastnilo se jí šest děvčat, z toho čtyři z nich prožily spolu se sestrami v klášteře celý víkend.

Duchovní obnovu na téma „Obrácení a pokání“