Dnes 8. března v 10:30 v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském byla celebrována slavná mše svatá na poděkování za 100 let života otce Bernardina Mráze.

Hlavním celebrantem byl arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Dále byl přítomen provinciál minoritů o. Bohdan Sikora, představený slovenské kustodie o. Lucián Bogucki, vikář Prahy 1 P. Vladimír Kelner, také P. Petr Alkantara z řádu františkánů a minorité z brněnského a pražského konventu.

V homilii kardinál poukázal na to, že 100 let života je jistě veliký Boží dar, avšak Bůh nabízí lidem dar ještě větší – věčnost, a to každému. Zárodek této věčnosti Bůh dává každému při křtu svatém.

Na závěr bohoslužby otec kardinál předal otci Bernardinovi přání od Svatého otce a od kardinála Joachima Meisnera z Kolína, příznivce českých minoritů. Otec provinciál připojil přání od generálního představeného Řádu minoritů o. Marca Tascy a všech ostatních bratří.

Pak následoval slavnostní oběd, při němž otci Bernardinovi blahopřál starosta Prahy 1 Petr Hejma a předal křišťálovou láhev s erbem města Prahy. Zároveň požádal otce Bernardina, aby se svým podpisem zvěčnil do městské kroniky. Pan starosta s úsměvem poznamenal, že jeho věk je nyní úředně stvrzen.

Praha: Arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk a starosta Prahy 1 Petr Hejma přáli otci Bernardinovi k jeho životnímu jubileu 100 let