Tradiční setkání, tradiční místo, tradiční čas – to bylo letošní postní, bratrsko-formační setkání bratrů minoritů z české provincie v pražském klášteře.

Přeci jen ale bylo tentokrát trochu jiné. Poprvé totiž s námi nebyl br. Bernardin Mráz, který v srpnu 2012 odešel na věčnost.

Setkání začalo v neděli 3. 3. společnou večeří. Následovala křížová cesta v bazilice a společná rekreace – čas bratrského sdílení a společné radosti. Potom se někteří ještě vydali na prohlídku večerní Prahy.

V pondělí 4. 3. jsme ráno slavili mši svatou a po snídani byla přednáška na téma víra. Přednášel nám podpřevor pražského dominikánského kláštera br. Hieronim Kaczmarek OP. Například zmínil evangelijní úryvek o ženě trpící dvanáct let krvácením (Mk 5, 25–34). Říkal, že se Ježíše nedotkla rukou, ale vírou. Nedotkla se jeho šatu, ale jeho božství.

Potom jsme se klaněli a zpívali našemu Pánu při adoraci Nejsvětější Svátosti. Pak jsme společně poobědvali a oslavili narozeniny a svátky několika bratrů.

Na závěr k nám promluvil br. Jacek Ciupiński OFMConv, generální asistent našeho řádu pro střední a východní Evropu. Poinformoval nás o letošní generální kapitule, zvláště pak o rozhodnutích, týkajících se naší provincie. Následovala diskuze a otázky k tomuto tématu. A potom už jsme se rozjeli zpět do našich klášterů.

= br. vfh =

Praha: Bratrsko-formační setkání