Ve dnech 19.-22.9.2022 se bratři z české provincie sv. Cyrila a Metoděje sešli na mimořádné provinční kapitule v Brně. Kapitule předsedal br. Tomáš Lesňák – generální asistent FEMO. Jako host se jí zúčastnil slovenský kustod br. Lucian Bogucki, který si pro nás připravil duchovní přednášku na téma „Radost“.

Na kapitule se schvalovali provinční statuty vycházející z nových konstitucí. Dále se jednalo o projektu rekonstrukce pražského kláštera a proběhla diskuse na téma personálního stavu provincie a její obnovy. 

Dne 19.9. během kapituly obnovoval už počtvrté své řeholní sliby br. Michal Wenski.

Provinční kapitula