V neděli 10. září v 10.00 hod se konala pouť v minoritském kostele v Krnově zasvěceném Narození Panny Marie.

Představený kláštera o. Bogdan Sikora přivítal poutníky, celebrující kněze a otce provinciála Piotra Pawlika, který předsedal slavnostní bohoslužbě. Při bohoslužbě účinkoval farní sbor pod vedením dirigenta Václava Míčky. Na varhany hrál pan Jakub Osadník. O výzdobu kostela se postaral bratr Václav Puczok spolu místními farnicemi. Po mši svaté v prostorách kláštera bylo připraveno pohoštění, kde byla také příležitost k osobnímu setkání a sdílení všech zúčastněných.

Pouť v Krnově