Ve čtvrtek 11. června proběhla v Jihlavě v kostele Matky Boží slavnostní mše svatá.

Jejím hlavním celebrantem byl o. Marek Duda, misionář v Paraguayi, koncelebrovali o. Adam Wolny z Brna a o. Bogdan Sikora, provinciál řádu minoritů.
V homílii otec Marek zdůraznil nutnost vydávání svědectví víry na veřejnosti – veřejné přiznání se ke Kristu.
Mše svatá byla zakončena eucharistickým průvodem. Konal se ulicemi Jihlavy a směřoval ke čtyřem oltářům.
Během průvodu vyprošovali věřící Boží požehnání pro celé město.

Text a foto red.

Jihlava: Eucharistický průvod