Bratři minorité z české provincie, se po čtyřech letech vydali do Krkonoš, na své
oblíbené místo Erlebachova bouda, na bratrsko-formační týden.
Tento čas byl věnován vzájemnému setkání, sdílení, společně slavené každodenní mši
svaté, modlitbě, zamyšlení a odpočinku. Náplní setkání byly ale také přednášky. Hostem
našeho minoritského setkání a přednášejícím byl náš řádový spolubratr o. Zdzislaw Kijas
OFMConv. O. Zdzislaw je profesorem a přednášejícím na několika univerzitách, členem
několika vatikánských komisí byl relátorem Kongregace pro blahořečení a svatořečení,
v současnosti je generálním postulátorem našeho řádu (tzn. zabývá se beatifikačními a
kanonizačními procesy ve Vatikánu). Je také autorem desítky teologických a duchovních knih.
Jelikož je letos výročí 800 let od potvrzení řehole sv. Františka, o. Zdzislaw nám
přednášel právě o této řeholi, jejím duchu a našeho života podle ní v současnosti. Dotkl se
také tématu Vánoc v Grecciu, kdy sv. František vůbec poprvé sestavil jesličky. I od této
události letos uplyne 800 let.
Počasí nám velmi přálo. Proto jsme se také vydali na menší či větší výlety, někteří
vyšlapali na Sněžku (asi 20 km) apod.
Byl to tedy krásný a požehnaný týden, prožitý v horské přírodě a příjemné bratrské
atmosféře, na nádherném místě, u dobrých lidí a spolu se sv. Františkem z Assisi. Naše velké
poděkování patří majitelům, rodině Tomáškových, kteří se o nás opět velmi pěkně starali.


br. Vladimír Hubálovský OFMConv


Krkonoše: Bratrsko-formační týden české provincie minoritů (3. – 8. 9. 2023)