Náš spolubratr, Patrik Rygiel, po ročním noviciátě, složil do rukou br. provinciála své první řeholní sliby.V den, kdy si církev připomíná svaté anděly strážné, prožívala naše minoritská provincie radostný den. Náš spolubratr, Patrik Rygiel, po ročním noviciátě, složil své první řeholní sliby na jeden rok.

Tato slavnost se konala v minoritském kostele Ducha svatého v Opavě. Zúčastnili se jí bratři téměř ze všech českých klášterů, ale také ze Slovenska. Br. Patrik dále pokračuje v řeholní formaci v minoritském klášteře v Bratislavě, kde také studuje teologii a připravuje se na kněžskou službu.

Vyprošujme našemu br. Patrikovi mnoho Božích milostí a požehnání pro jeho řeholní život.

= vfh =

Opava: První sliby br. Patrika Rygiela (2. 10. 2014)