Papež František v neděli 19. října 2014 při slavnosti na Svatopetrském náměstí v Římě zapsal na seznam blahoslavených papeže Pavla VI. Mše svaté s beatifikací se zúčastnil i emeritní papež Benedikt XVI. Blahoslaveného Pavla VI. si budeme připomínat vždy 26. září

Pavel VI. po svém zvolení pokračoval v díle II. vatikánského koncilu, které započal jeho předchůdce sv. Jan XXIII. Roku 1964 se v Jeruzalémě setkal s konstantinopolským patriarchou Athenagorem I. Jejich symbolické objetí předznamenalo sblížení pravoslavné a katolické církve.

V roce 1965 ustavil Pavel VI. biskupskou synodu. Byl prvním papežem, který navštívil pět kontinentů. Je autorem sedmi encyklik, např. Ecclesiam suam o dialogu v církvi i mezi církví a světem, Sacerdotalis caelibatus o kněžském celibátu, Humanae vitae o manželství a předávání života. Významná je také jeho exhortace Evangelii nuntiandi o hlásání evangelia.

Zázrak, který umožnil jeho blahořečení, se odehrál v roce 2001 v USA a týkal se uzdravení těžce postiženého nenarozeného dítěte (24. týden těhotenství). Matce byl navržen potrat, ta jej však odmítla. Na radu jisté řádové sestry prosila o uzdravení na přímluvu papeže Pavla VI. O deset týdnů později lékaři zaznamenali značné zlepšení zdravotního stavu. Zázračné uzdravení dnes již třináctiletého dítěte schválila lékařská komise Kongregace pro svatořečení 12. prosince 2013.

= vfh =

 

Vatikán: Beatifikace papeže Pavla VI. (19. 10. 2014)