V neděli 2. září 2011 započalo 12 mladých lidí – 11 Poláků a 1 Čech – v Głogówku v Polsku první etapu formace v minoritském řádu. Zůstanou zde 12 měsíců. Kanonické přijetí do postulátu provedl provinciál krakovské provincie o. Jarosław Zachariasz.

Představený formačního domu (postulátu) o. Bartosz Pawłowski poprosil ty, kteří se shromáždili při eucharistii o modlitbu za tyto nové kandidáty do řádu, za to, aby byli věrní a vytrvali na cestě, na kterou se vydali.

„Povzbuzujme tyto mladé, odvážné lidi, aby se na toto dobrodružství s Bohem vydali a byli mu věrni” – vybízel magistr prenoviciátu.

Otec provinciál odevzdal tyto nové bratry Bohu. „Kristu Pánu odevzdávám tento rok i vaše povolání” – řekl.
Představené postulátu, spolubratry z kláštera a věřící, kteří přicházejí do kostela Panny Marie Loretánské v Głogówku prosil, aby doprovázeli tyto bratry po celý formační rok a modlili se za to, aby v sobě objevili lásku, která přitahuje k Bohu. „Oni jsou nadějí řádu a církve.”

Spolu se sv. Pavlem pak prosil postulanty, aby se příliš nestrachovali, ale každou svou záležitost spolu s prosbami předkládali Bohu v modlitbě a díkůčinění.

podle: franciszaknie.pl

„Oni jsou nadějí řádu a církve“