10. ledna 2010 v Pilar v Argentině se v 19.00 hod. začalo mší svatou Bratrské generální shromáždění minoritů. Této mši svaté předsedal generální ministr řádu P. Marco Tasca. Součástí zahajovacího programu bylo také první organizační zasedání a vystoupení folklórní taneční skupiny, který se bratřím moc líbil.

Na setkání přišlo 150 bratří, představených, delegátů, zodpovědných za logistiku a pozvaných hostů, ze všech provincií a kustodií řádu, které se během nejbližších osm dní budou věnovat problematice stálé formace řeholníků. Práce shromáždění jsou rozdělené na přednášky (mezi přednášejícími jsou Mons. Agostino Gardin OFMConv., bývalý generální představený řádu a sekretář kongregace pro zasvěcený život, Mons. Andres Stanovnik OFMCap., arcibiskup Corrientes a jezuita P. Marco Rupnik), na poslech svědectví bratří zodpovědných za stálou formaci, na práci ve skupinách a na plenární zasedání.

Generální shromáždění provází slova Sv. Písma z Listu Římanům: „…změňte své myšlení, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Řím 12,2) a fragment mozaiky otce Rupnika ze semináře v Reggio Emilia v Itálii znázorňující Emauzské učedníky.

text: P. Lucjan, minoriti.sk

Argentina: Generální shromáždění