V pondělí 22.6. v rámco oslav osmistého výročí schválení františkánské řehole se konala pouť františkánů, minoritů a kapucínů po františkánských místech v Praze.

Setkání začalo mší svatou u kapucínů v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech, jejímž hlavním celebrantem byl provinciál kapucínů bratr Josef Timko a homílii měl bratr Bogdan Sikora, provinciál minoritů. Po mši svaté bratr Pacifik provedl všechny bratry po kostele a pak následovalo v klášteře malé pohoštění. Posledním bodem zastávky u kapucínů byla prohlídka Lorety s milým výkladem br. Pacifika.

Z Hradčan bratři putovali ke kostelu Panny Marie Sněžné. Zde proběhla společná modlitba breviáře a desátek svatého růžence.Všichni bratři byli pozváni na oběd do františkánského refektáře a na malý odpočinek. Poté byla možnost seznámit se s dějinami kostela a kláštera u Panny Marii Sněžné, o kterých mluvil bratr Regalát.

Dále pouť pokračovala ke kostelu svatého Františka u křížovníků. Tam se bratři pomodlili desátek svatého růžence a vyslechli zajímavý zázračný příběh o nalezení ostatků sv. Anežky zásluhou br. Jaroslava Šimona Zusky OFM.

Poslední zastavení bylo na nejstarším františkánském místě v Praze, kterým je konvent minoritů u svatého Jakuba. Zde se konaly nešpory, po nichž otec Oldřich Prachař provedl bratry po bazilice svatého Jakuba. Prohlídku ukončil krátký varhanní koncert.

Setkání bylo ukončeno společnou večeří a bratrským posezením.

text: br. Sebastian, foto: br. Bohdan

Pouť k 800. výročí založení řádu sv. Františka