V neděli, 12. října 2014, byl blahořečen mučedník z řádu minoritů, O. Francesco Zirano.

Po nedělní polední modlitbě Anděl Páně, 12. října 2014, promluvil papež František o novém blahoslaveném, O. Francescu Ziranovi, rodákovi z ostrova Sardinie.

“Dnes ráno byl v Sassari blahořečen Otec Francesco Zirano, člen Řádu bratří menších konventuálů. Dal přednost smrti, než aby zapřel svou víru. Vzdejme Bohu díky za tohoto kněze a mučedníka, hrdinského svědka evangelia. Jeho odvážná věrnost Kristu je výmluvným činem, zejména v současném kontextu nelítostného pronásledování křesťanů“.

Zdůraznil papež, kterého v sardinském Sassari zastupoval kard. Angelo Amato.

Právě prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení blahoslaveného mučedníka přibližuje našemu rozhlasu.

“Narodil se roku 1564 v Sassari v rodině hluboce věřících rolníků, vstoupil k minoritům a ve 22 letech přijal kněžské svěcení. Velmi uctíval Pannu Marii. V roce 1590 padl do zajetí muslimských pirátů jeho spolubratr a bratranec, O. Francesco Serra. Blahoslavený Zirano si vyžádal povolení od papeže Klementa VIII., aby mohl zajatce osvobodit. Prošel celou Sardinií, aby nasbíral peníze na výkupné a odjel do Alžírska. Tam byl zatčen a bez jakéhokoliv procesu odsouzen k smrti. Odmítl vzdát se víry a naopak své spoluvězně vyzýval k pevné víře v Krista. Poprava byla krutá – devětatřicetiletý Otec Zirano byl zaživa vysvlečen z kůže. Rozsudek vykonal křesťanský odpadlík řeckého původu.“

Mučedníkova kůže vycpaná slámou byla vystavena k veřejné profanaci u jedné z městských bran Alžíru. O důstojné pohřbení ostatků se později postaral mučedníkův bratranec O. Serra, kterému se podařilo ze zajetí dostat na svobodu. Blahoslavený Zirano své mučednictví přijal s pokorou a modlitbou, pokračuje kard. Amato.

“Svým pronásledovatelům odpověděl: Jsem křesťan a řeholník svého otce sv. Františka a tak chci také zemřít. Vzývám Boha, aby vás osvítil a abyste jej poznali. A nahlas zazpíval: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Tento křesťanský postoj vůči mučednictví, které dopadá na církev i v nynějším 21. století, je podnes aktuální. Kéž nám blahoslavený František pomáhá k modlitbě a odpuštění, avšak nikoli k zapomnění. Takové nelidské události se už nesmí opakovat.“

Uzavírá prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

= vfh =
(převzato z radiovaticana.cz)

Vatikán: Beatifikace mučedníka z řádu minoritů