Po návštěvě českého provinciála a slovenského kustoda jsme obdrželi e-mail od sester z Paraguaye.

Ve dnech 3. až 8.ledna 2010 navštívila naše misijní Centrum v Aregua – Paraguay vzácná návštěva.
Přiletěli otec provinciál P. Bogdan Sikora z České republiky a P.
Lucian Bogucki, slovenský kustod.

Naší dobrovolníci spolu s dětmi připravili krásné a radostné přivítání
(včetně zvonění našeho zvonu). Otcové se setkali nejen s dětmi a
voluntery, ale i naší komunitou bratří minoritů v Aregua a komunitou
sester. Také se setkali se všemi bratry minority, kteří působí v
Paraguay, na setkaní v Asuncion.

Dokonce měli možnost zažít slavnost Třech králů, která se tady slaví
jako u nás v ČR svátek sv. Mikuláše. Děti dostávají dárky, které jim
rozdávají tři králové (ve dva z nich se na chvíli „proměnili“ i naši
otcové, jak vidíte na fotkách).

Pro nás byla tato návštěva nejen velikou radostí, ale i poctou. Také
otcové byli spokojení a cítili se u nás dobře. Jsme vděční za jejich
návštěvu, za všechnu pomoc a spolupráci a těšíme se až zase přiletí.
Dovolíme si malou veselou poznámku na konec: „A doufáme, že se otec
Bogdan třeba jednou vrátí na delší dobu jako doktor :)“.

s. Barbora, Paraguay

Email od sester z Paraguaye