Ve dnech 9. až 11. listopadu 2012 se v Římě v Mezinárodním minoritském kolegiu – Seraphicum konalo Mezinárodní setkání předsedů a asistentů Rytířstva Neposkvrněné.

Setkání se účastnili národní asistenti, národní předsedové a laičtí členové Rytířstva neposkvrněné (MI). Prvního dne zazněly referáty o. Patrika Grenenougha OFMConv na téma role asistenta, o. Raffaela di Muro OFMConv na téma role předsedy ve společenstvích MI a referát dr Giorgia Paglia na téma formace ke službě lídra. Druhý den účastníci během práce ve skupinách diskutovali o předložených tématech. Vhodným úvodem k diskuzi byla prenetace o. Jacka Pedziwiatra z Polska, která ukázala sv. Maxmiliána Kolbeho jako lidra a manažera. Kromě diskusních témat nechyběl prostor pro společnou modlitbu a pro neformální sdílení se.

Setkání vedli předsedkyně Raffaella Aguzzoni a asistent o. Raffaele di Muro OFMConv. Čestnými hosty setkání byl genrální představený řádu minoritů o. Marco Tasca OFMConv a jeho vikář o. Jerzy Norel OFMConv.

br. Bohdan

Mezinárodní setkání Rytířstva Neposkvrněné