Tak jako každý rok, i letos jsme se my, bratři z české provincie řádu minoritů, sešli na společném, bratrsko-formačním týdnu. Tentokrát jsme se vydali na známé poutní místo, Horu Matky Boží v Králíkách.

Cílem tohoto společného týdne bylo prohloubení vzájemných bratrských vztahů, ale i našeho zasvěceného a kněžského života. Proto byl k tomuto setkání přizván P. Adam Rucki, biskupský vikář Ostravsko-opavské diecéze pro duchovní povolání. Věnuje se totiž oblasti duchovního vedení kněží, jáhnů a těch, kteří v sobě objevili cestu k duchovnímu povolání. Každý den měl pro nás dvě přednášky. V nich se nám snažil dát nové impulzy pro náš život, více jej prohloubit a oprášit některá místa.

Vydali jsme se také na dva výlety. První směřoval za hranice, do Polska. Jeli jsme na poutní místo Wambierzyce (Vambeřice), nazývané také slezský Jeruzalém. Ty jsou nejznámějším poutním místem v Sudetech. U zrodu zdejší poutní tradice stála zázračná soška Panny Marie s děťátkem, pocházející z druhé poloviny 14. stol. Obci dominuje majestátní bazilika, ke které vede široké schodiště. Toto poutní místo v současnosti spravují bratři františkáni. Další výlet byl turistický, do lesů a kopců v nedalekém okolí.

Celá akce byla opravdu požehnaným časem a krásným společným dílem Pána Boha a bratrů minoritů z české provincie.

br. Vladimír František Hubálovský

Králiky: Bratrsko-formační den (22. – 27. 10. 2012)