Tradiční březnový den obnovy v Praze se tento rok konal v týdnu před zahájením doby postní.

Přijeli bratři ze všech konventů, i když se kvůli nemoci někteří nemohli zúčastnit (tentokrát  i br. provinciál). Mimořádným hostem z Říma byl generální asistent CEO br. Jacek Ciupiński, který měl při ranní mši svaté v kapli sv. Anny za účasti věřících promluvu – slova povzbuzení  pro bratry a lidi – překládal br. Bohdan Heczko.

V rámci duchovní obnovy jsme rozjímali podobenství o marnotratném synu (15. kapitola evangelia podle sv. Lukáše). Italský spisovatel Dante Alighieri označil sv. Lukáše za evangelistu “mansuetudinis Christi” (Kristovy mírnosti, milosrdenství).

Text podobenství jsme si přečetli a rozjímali, jak to doporučuje papež Benedikt XVI. ve své apoštolské exhortace Verbum Domini č. 87. Pomocí v rozjímání nám byl obraz Rembrandta Návrat marnotratného syna, který vznik okolo 1669 a je umístěn v Ermitáži v Sankt Petěrburgu.

Po chvíli osobní modlitby jsme měli čas na společnou adoraci Nejsvětější Svátosti a modlitbu za nová povolání, kterou vedl br. Karel.

Pří společném obědě jsme popřáli o. Bernardinovi, který 5. března oslavil 102. narozeniny. Nezapomněli jsme ani na ostatní bratry, kteří v blízké době slavili nebo budou slavit své narozeniny či svátek.

Br. Stanislav Gryn, foto: SG, bB

Provinční duchovní obnova v Praze a poděkování Bohu za dar 102. let života o. Bernardina Mráze