7. října začal den v Głogówku dost deštivě. Ráno se všichni bratři postulanti rychle oblékli do obleků a vydali se do kaple. Proč do obleků? Protože byl velmi důležitý den, zvláště pro mladá srdce, která zaujal minoritský život.

V 9:30 byli bratři, mezi nimiž se nachází i Bogdan Rygiel z České republiky, kanonicky (oficiálně) přijati do postulátu. Mši svatou spolu s přijetím sloužil o. Jarosław Zachariasz – provinciál krakovské provincie Řádu minoritů.

Po homilii byl na krk každého z bratrů zavěšen znak TAU, který je symbolem toho, že patří do minoritské rodiny na počátečním stupni formace. A přednesli jsme tuto prosbu: Prosíme tě, bratře provinciále i vás bratři této komunity, abychom mohli přebývat s vámi, přesvědčit se s vaší pomocí, zda je to naše povolání – následovat našeho Pána Ježíše Krista v minoritské rodině. Naučte nás modlit se a učinit opravdové obrácení; vychovejte nás v bratrské komunitě s trpělivostí a radostí…

Když jsme se oficiálně stali postulanty, společně jsme řekli slova modlitby sv. Františka:
Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce a dej mi, Pane, pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku, moudrost a poznání, abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz.
Amen.

z polštiny přeložil a upravil br. Vladimír F. Hubálovský
zdroj: prenowicjat.franciszkanie.pl

Głogówek (Polsko): Kanonické přijetí do postulátu (7. 10. 2012)