Jarní miniškola liturgiky je duchovně-formační setkání. Jeho smyslem je hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, zakusit sílu společné modlitby hodin a více si zamilovat církev a její bohoslužbu. Toto setkání volně navazuje na Letní školu liturgiky a konalo se v klášterním komplexu augustiniánů v Brně.

foto: Štěpán Langášek

25. 3. 2023: Jarní škola liturgiky, Brno