Říká se, že bez práce nejsou koláče. A tak i my, bratři junioři (bratři z formačního domu v Bratislavě, kde je i jediný bohoslovec z české provincie), jsme se řídili tímto lidovým rčením a po skončení zkouškového období jsme se téměř všichni vydali na prázdninový týden [8.2.-13.2.2010] do Zuberce (na Oravě na Slovensku).

Byl to sněhobílý týden, naplněný především lyžováním na sjezdovkách a běžeckých tratích. Inspirací pro nás byly právě začínající olympijské hry ve Vancouveru, a tak i u některých z nás byly k vidění životní výkony. V našem programu však nebylo jen lyžování. Samozřejmě nechyběly společné modlitby a mše svaté v různých kostelích.

Dalším cílem tohoto týdne bylo upevnění a prohloubení bratrských vztahů v naší komunitě. Proto jsme se nemohli obejít bez společenských her a společného povídání. Tak třeba každý z nás si připravil krátké povídání o nějakém tématu, které ho zajímá (např. porovnání zpráv o vzkříšení Ježíše Krista v evangeliích se zjevením A. K. Emmerichové, úloha a práce dirigenta, kniha o mužské spiritualitě, život v komunitě apod.).

Děkujeme našemu nebeskému Otci za to, že se o nás po celý ten čas pečlivě staral a chránil nás. Že nám dopřál tyto požehnané a radostné dny. Děkujeme také paní Martě Bebejové a její rodině za střechu nad hlavou a dobré jídlo.

br. Vladimír František Hubálovský

Lyžovačka