Ve dnech 21.-24. Ledna 2010 proběhlo v našem Centru Ježíše Milosrdného v Aregua IV. setkání mládeže z celé Paraguaye. Mělo název „Se svatým Františkem a svatou Klárou jsme povoláni být učedníky…“

Přijelo nakonec asi 350 mladých a prožili jsme spolu krásné dny i večerní programy. Setkání začalo ve čtvrtek večer v 19hodin mší svatou ke Svatému Duchu, kterou sloužil P. Marek Duda. Po večeři se v našem lese promítal pod širým nebem a hvězdnou oblohou dvoudílný film o sv. Kláře a sv. Františku. Během celého setkání byla neustálá adorace v kapli sv. Josefa Kupertinského. Mladí se modlili dnem i nocí, v noci hlavně sestry, naše kontemplativní sousedky – sestry Božího milosrdenství.

V pátek bylo několik přednášek na téma povolání, např. „Ježíš povolal ty, které On sám chtěl“, „Žít svůj křest“, „Eucharistie – síla pro evangelizaci“. V 19 hodin opět mše svatá, kterou tentokrát sloužil P. Darek. V kázání mluvil o povolání, o Božím vyvolení, o odvaze sv. Kláry a myslím, ze povzbudil mnoho mladých, kteří cítí ve svém srdci, že je Ježíš volá. Po večeři byla společná adorace venku u oltáře Božího milosrdenství. V sobotu jsme slyšeli poutavým způsobem svědectví – přednášku mladých z hnutí Cancio nueva: „Mladí povolaní ke svatosti“. Odpoledne v 15 hodin nikdy nechyběla společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. Večerní mši svatou ten den sloužil P. Ondřej, minorita z Asuncion. Večer jsme měli koncert. P.Darka má tady přezdívku „Pai rocker“ – rockový otec. On v hábitu s červenou elektrickou kytarou – pro mnoho mladých nevšední svědectví kněze minority. Celé setkání skončilo v neděli dopoledne slavnostní mši svatou, po které P.Lukáš uděloval novokněžské požehnání. Všichni kněží, kteří sloužili mše svaté, jsou naši bratři minorité, Poláci, misionáři v Paraguay. Ještě předtím byla přednáška P.Marka a sestry Emi o povolání a nabídka pro mladé, kteří touží rozpoznat své povolání a udělat si jasno v životě. Všichni mohou přijít do našeho Centra jako volontéři, např. na jeden rok, pomáhat s dětmi a přitom si ujasnit svůj život. Někteří mladí už reagovali, takže to vypadá, že nám Pán Bůh pošle další volontéry, z čehož máme velikou radost. Píšu Vám tyto naše radosti i proto, abyste věděli, jak funguje naše misie. Centrum neslouží jen chudým dětem, ale také žije a pracuje a slouží hodně mládeži. Toto setkání je taky jedna z forem, jak jim nabídnout a ukázat cestu, františkánskou radost a pokoj. To abyste věděli, když se za nás modlíte, že se modlíte nejen za děti, ale možná ještě více za mládež, která přichází do našeho Centra. Někteří, aby našli své povolání, další aby se upevnili, další aby se přiblížili k Bohu a prohloubili svůj vztah s Pánem Ježíšem. Také přicházejí mladí, kteří mají speciální problémy v duchovním životě. I těm nabízíme zůstat nějakou dobu, žít s námi a nechat Pánem uzdravovat své srdce v modlitbě, adoraci, svátosti smíření, v eucharistii. A Bůh působí a oni poznávají, ze On je živý a skutečný.

Mnoho těmto mladým lidem také pomáháme i finančně, je jim placeno studium, popř. návštěvy u lékaře i jejich zdravotní problémy. Během těchto měsíců s námi bylo i několik seminaristů, pro které jsme našli v České republice sponzory, kteří jim pomáhají zaplatit studium v semináři. Posílám Vám taky několik fotek a děkuji znovu za všechno, co pro nás děláte, že na nás myslíte a že jste s námi. Má to cenu, i když to není jednoduché. Ale vyplatí se to: jít za Bohem, sloužit Mu a nechat Ho, aby se stala Jeho vůle, protože to je naše štěstí.

Text a foto: s. Barbora

IV. setkání mládeže z celé Paraguaye