Řeholní společenství Provincie minoritů v Gdansku se rozloučilo dne 21. prosince s O. Hubertem Fabianem Lipińskim, který odešel do domu Otce 16. prosince 2009 v Poznani v 75. roce svého života.

Chtěli bychom také, na našich webových stránkách, aspoň něco naších čtenáři seznámit s osobnosti a působením O. Huberta. Psal se rok 1989, kdy byl generální kapitulou zvolen generálním asistentem pro CEO (region středovýchodní Evropy).

Náš řád, který působí na všech kontinentech, je rozdělený na několik geografických regionů, kterým se zvlášť věnuji zvolení asistenti, aby tak pomáhali generálnímu ministrovi lepé poznat radosti, problémy, zvláštní výzvy a očekávání místní církve od našich řeholních společenství (konventů a bratří).

Změny politické roku 1989, znovuzískaná svoboda, svoboda náboženství, přinesly novou nadějí na obnovení řeholního života. V mnoha komunistických státech byli bratři, kteří patřili minoritům, ale museli skrývat svou řeholní identitu. Existovaly také kláštery, ale byly nám zabrané. Touha po svobodě a pád komunismu – opravdové vanutí Ducha Svatého bylo velkou výzvou pro minoritský řád.

Právě do tohoto období a výzvy vstoupil aktivně O.Hubert Lipiński. S velkým nadšením navštěvoval bratry v jejích místech působení a povzbuzoval k obnovení řeholních společenství (společného života) v klášterech, povzbuzoval k úsilí o navrácení zabraných klášterů, pomáhal v získávání prostředků na obnovu klášterů a kostelů. Staral se také zajistit řeholní formaci pro bratry, kteří přicházeli k nám. Během své služby (jakožto generálního asistenta 12. let) navštívil tehdejší Československo a později Českou republiku mnohokrát, proto znal dobře všechny bratry a kláštery a sdílel s námi všechny radosti a také neúspěchy.

Za tuto bratrskou službu jsme mu velmi vděční. Jeho pohřbu se zúčastnilo přes 70. bratři z cele Evropy. Z České republiky jeho pohřbu, i přes nepřízeň počasí, se účastnil br. provinciál Bogdan Sikora a br. Stanislav Gryń. Mši sv. předsedal O. biskup Blažej Kruszylowicz. Děkujeme Panu Bohu za dar povolaní a služby O. Huberta a v modlitbě odevzdáváme ho Božímu milosrdenství.

Podrobnější informace z života O. Huberta a jeho pohřbu můžeme si přečíst na webových stránkách gdaňské provincie.

text: o. Stanislav Gryń
foto: franciszkanie.pl

o. Hubert Fabian Lipiński