V sobotu 1. máje se setkáme v minoritském kostele v Krnově v 9:00, načež vyrazíme s modlitbou na rtech na kopec Cvilín k Matce Boží Bolestné.

Během putování se pomodlíme růženec a kolem 10:00 zahájíme mši svatou, po níž nastane prostor pro občerstvení a nakonec svátostné požehnání.

Hlavním celebrantem bude P. Vítězslav Řehůlka.

Jste všichni srdečně zváni.

P. Josef Goryl OFMConv

Prosíme o rozšíření letáčku.

Zahájení poutní sezóny na Cvilíně u Krnova