Od okamžiku neštěstí polského vládního letadla, při kterém zahynul polský prezident Lech Kaczynski s manželkou a další vrcholní představitelé státu, armády a veřejného života, stále zakoušíme, že nejsme v tomto smutku sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mnoha stran se nám dostává  projevů přátelství a soucitu. Od prvních chvil po té tragické události, spousta lidí, zvlášt’ našich farníků, nám  vyjadřuje  upřímnou soustrast a ujištění, že jsou spolu s námi.

Za duše obětí letecké katastrofy a také za přátelství mezi národy a za  mír ve světě jsme se modlili během bohoslužeb.

První se konala v Brněnské katedrále za přítomnosti našeho biskupa Vojtěcha. Spolu s námi se modlil náš bratr provinciál Bogdan Sikora OFM Conv. a také řada kněží, řeholních sester a Božího lidu. Na tuto mši svatou otec biskup zvlášť pozval lidi polské národnosti. Bylo to moc hezké od otce biskupa a tehdy zvlášť jsme cítili proč našemu biskupovi říkáme “otec”.

Také v našem minoritském kostele sv. Janů jsme sloužili mši svatou za duše všech obětí neštěstí. Zúčastnilo se jí spousta lidí.

Na stejný úmysl jsme se modlili také během polské mše svaté, kterou máme každý měsíc v našem kostele. Bylo na ní více lidí než obvykle. Spolu s námi se modlil také polský konsul v Brně.

Děkujeme  všem, kteří s námi byli a jsou a prosíme, abyste i nadále pokračovali ve svých modlitbách na úmysl obětí, za mír ve světě a také za přátelství mezi národy.

br. Adam Wolny,  Brno

Jsme spolu