Ve dnech 7. a 8. března se do Prahy sjeli všichni bratři české provincie.

Byla to postní doba, proto jsme se v bazilice pomodlili křížovou cestu a slavili mši svatou v kapli sv. Anny za účasti věřících. Mši sv. předsedal otec Provinciál. P. Bernardin – jako obvykle koncelebroval – a z paměti se modlil II. eucharistickou modlitbu.

Den obnovy je vždy příležitostí k rozjímání, modlitbě a povzbuzení k věrnému naplňování řeholního života. Během přednášky se otec Provinciál podělil o zážitky z cesty do Argentiny na generální setkaní zasvěcené formaci a z cesty do Paraguaje, kde navštívil P. Marka Dudu a P. Darka Gaczynského, kteří před několika lety působili v Jihlavě.

Provinční setkáni je také spojeno s adorací Nejsvětější svátosti. Modlíme se a prosíme Krista, který je s námi v Nejsvětější Svatosti, aby poslal dělníky na svou žeň a aby požehnal naše úsilí a snahu o bratrský život.

Stanislav Gryń, minorita

Den obnovy provincie v Praze