Dne 12. 1. 2009 zemřel v ranních hodinách v nemocnici „Salvator mundi“ v Římě P. Bazil Heiser OFM Conv., bývalý generál řádu (1960 – 1972).

O. Bazil oslavil 4. ledna tohoto roku 100. narozeniny. Narodil se v Terre Haute (Indianopolis, USA). Do řádu vstoupil jako 16 –tiletý. O rok nato složil své první řeholní sliby. Kněžské svěcení přijal 24. 1. 1932. Na papežské teologické fakultě sv. Bonaventůry v Římě získal doktorát z teologie a na univerzitě v Torontě doktorát filosofie.

V řádu zastával různé služby: univerzitního profesora, představeného kněžského semináře, redaktora a představeného jedné z amerických minoritských provincií. 4. července 1960 byl zvolen generálním ministrem řádu a tak se stal 114. nástupcem sv. Františka. Svou službu vykonával dvě volební kadence. Za jeho generalátu byl vynesený na oltář otec Maxmilián Kolbe. Páter Bazil se zúčastnil druhého vatikánského koncilu jako koncilní otec. Pracoval na obnově legislativy týkající se institutů zasvěceného života.

21. listopadu 1972 papež Pavel VI. jej jmenoval zástupcem sekretáře kongregace pro řeholníky. Tento úřad vykonával 12 let.

Při příležitosti stých narozenin generální představený řádu P. Marco Tasca napsal: „Páter Bazil byl člověkem kompetentním a zároveň srdečným v mezilidských vztazích. Zůstává úžasným příkladem pokoje a lásky k Bohu a k bratřím a svědomitým v komunitním životě.“

foto: ofmconv.org

Řím: Úmrtí bývalého generálního ministra řádu