Dnem 22. března slavnostní mší sv. v 15 :30 hod. o. provinciál Bohdan Sikora zahájil jubileum 800. výročí založení minoritského řádu v kostele sv. Janů v Brně.

V kázání  navázal  na liturgické texty 4. neděle postní a mluvil o tom, že žijeme v nelehké době, ale nemáme věšet hlavu, protože Pán Bůh pro nás připravuje záchranu. Už nyní se pro naději na tuto záchranu můžeme veselit a jásat. Je třeba jen, abychom dali Pánu Bohu příležitost nás zachránit a to tím, že odpovíme na Boží volání stejně, jak na ně odpověděl sv. František. Z této odpovědi sv. Františka pak zazářilo veliké světlo, které přineslo tehdejšímu světu velkou obrodu. Stejně i my máme být pro dnešní dobu světlem. Během mše také posvětil jubilejní svíci, která bude hořet během celého výročí u oltáře sv. Františka z Assisi.

Zahájení minoritského Jubilea