Bratři minorité z české provincie se sjeli do Jihlavy, na provinční den duchovní obnovy.

Setkání jsme zahájili společnou večeří v jihlavském klášteře. Po ní jsme se společně pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství v klášterní kapli a následně strávili společný večer v radostné bratrské atmosféře.

Další den ráno jsme společně slavili mši svatou spolu s jihlavskými farníky. Hlavním celebrantem byl o. provinciál Bogdan M. Sikora OFMConv. Následovala snídaně a poní přednáška, kterou si pro nás připravil jihlavský premonstrát o. Christian Martin Pšenička. Po přednášce jsme adorovali Nejsvětější svátost a modlili se za nová řeholní a kněžská povolání, za naše komunity a za naše zemřelé spolubratry.

Celé setkání jsme zakončili obědem, při kterém jsme oslavili narozeniny a svátky některých spolubratrů. Potom jsme se rozjeli zpět do našich klášterů.

= vf =

 

Jihlava: Provinční den duchovní obnovy (15. – 16.3. 2015)