Ve dnech 27.6. – 1.7.2015 se bude na Cvilíně nad Krnovem konat již 19. františkánské setkání mládeže.

Téma:
“Můj záměr pro Tebe je život v plnosti.” (Jan 10,10)

K tématu letošního setkání:

Co pro mne znamená být pokřtěný a žit ve společenství církve?
K čemu je mi zpověď, proč chodit ke zpovědi pravidelně?
Opravdu je Pán Ježíš přítomný v Eucharistii?
Kladeš si někdy podobné otázky? Neváhej a přijeď! Chceme Tě povzbudit ve víře.
Svátost je viditelným znamením neviditelné Boží milosti. Objev hloubku darů, kterých se Ti dostalo skrze víru, křest a kterých se Ti dostává skrze všechny svátosti.
VÍRA = VZTAH s živým Bohem!
Přijeď a prožij osobní setkání s Ním, k tomu potřebuješ mít otevřené srdce!

 

Z programu:
společenství, společná modlitba, slavení mše svaté, adorace, přednášky a svědectví, sdílení ve skupinkách, koncert Pavla Helana (www.pavelhelan.cz)
Program najdete zde.

Informace:
Pro mládež ve věku 15 – 30 let.
Účastnický poplatek 400 Kč.

Závaznou přihlášku s uvedením věku a adresy pošlete do 17.6.2015 na: [email protected] anebo přes přihlašovací formulář zde.

Plakát ve formátu pdf k vytištění zde:

Františkánské setkání mládeže