Ve dnech 18. až 20. června 2012 se v našem krnovském klášteře konala druhá část provinční kapituly za účastí delegáta generálního ministra br. Jacka Ciupińského. Této části provinční kapituly předsedal provinční ministr br. Bogdan Sikora.

Podle Direktoria kapituly našeho řádu je první část kapituly hodnocením minulého čtyřletého období a končí volbou provinčního ministra a jeho rady. Druha část je pohledem do budoucna, tj. určením priorit v dnešní situaci provincie na nejbližší čtyřleté období (2012-2016).

Úvod do čtyřletého programu vyjadřuje priority pro naši minoritskou provincii v Česku.

Čteme tam: „Rok 2013 byl vyhlášen papežem Benediktem XVI. rokem víry. Evangelizace tj. dílo šíření víry považujeme za náš primární úkol.

V roce 2013 se uskuteční celorepubliková oslava 1150. výročí příchodu na Moravu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší provincie. Chceme se také jako provincie zapojit do pastoračního programu, který vypracovala biskupská konference. Toto výročí je pro nás pobídkou k návratu k našim kořenům tj. následování našeho zakladatele sv. Františka, zvláště pokud jde o jeho neustálou snahu o obrácení se, o ztotožnění s Kristem. Chceme navazovat na program našeho řádu (2007-2013), který byl přijat na poslední generální kapitule. Celý náš řád se chce věnovat formaci pro misie (poslání).  Je to prioritní úkol pro celý náš řád, pro každou komunitu a pro každého jednotlivého bratra. Formace pro misie má tři základní aspekty:

–    „formace“ k bytí Božími lidmi,
–    svědectví bratrského života
–    a radikální obnova naší služby-svědectví, má být podněcována a oživována ve světle „misie“ (poslání).

Cílem čtyřletého programu naší provincie sv. Cyrila a Metoděje je pomoci nám  přijmout Boží volání: Koho mám poslat?, abychom byli připraveni říci: Pošli mne.

Na závěr účastníci kapituly zvolili také představené (kvardiány) jednotlivých konventů: pro Brno – br. Bohdana Heczka, pro Jihlavu – br. Stanislava Stece, pro Krnov – br. Josefa Goryla, pro Opavu – br. Kryštofa Skibińskeho, pro Prahu – br. Stanislava Gryně.

Mše sv. jsme slavili v kostele za účastí bratří a sester, kteří vytvářejí duchovní společenství při našem rektorátním kostele Narození Panny Marie. Tím jsme také vyjádřili naše poslání a otevřenost k místnímu společenství církve.
Vzdali jsme také Bohů díky za 80. let života br. Hyacinta Skupienia a 40. výročí jeho kněžského svěcení (byl vysvěcen na kněze v den svých narozenin). Děkovali jsme Pánu také za 20. let kněžské služby br. Josefa Goryla a br. Kryštofa Skibińskeho.

Kapitulu jsme ukončili modlitbou za všechny naše zemřelé spolubratry a br. provinční ministr nám požehnal k plodné službě a abychom neochabovali ve snaze o obrácení a ztotožnění se s Kristem.

br. Stanislav Gryń OFMConv

Krnov: Provinční kapitula (2. část)