Od doby sv. Františka se bratři scházejí, aby společně hodnotili svůj život, modlili se, hledali odpovědi na otázky, které přináší měnící se svět do života bratří a také volili svého generálního ministra a jeho spolupracovníky.

V době sv. Františka se scházeli všichni bratři jednou do roka kolem Seslání Ducha sv. Později, když bratřÍ bylo hodně, přicházeli na kapitulu jenom provinční ministři, a to jednou za tři roky. V současné době se provinční ministři a delegáti scházejí na řádné generální kapitule jednou za šest let.

Letos (19.1. – 18.2.) byla generální kapitula svolána do kláštera Sacro Convento v Assisi, kde se nachází hrob sv. Františka. Je to už dvoustá kapitula našeho řádu. Přijelo celkem 99 účastníků ze všech světadílů, kteří zastupují celý minoritský řád, tj. kolem 4300 bratrů. Českou provincii řádu minoritů reprezentuje současný český provinciál P. Bogdan Sikora.  Bratři začali kapitulu dnem obnovy a pak se věnovali reflexi a hodnocení minulého šestiletého období.

29. ledna byl v tajné volbě zvolen “staronový” generální ministr P. Marco Tasca, který je 119. generálním ministrem Řádu minoritů (OFMConv) a pochází z Padovské provincie (Itálie). Následujícího dne byli zvolení další členové vedení řádu – vikář a generální rada.

Je tradicí generálních kapitul, že všichni účastníci jedou na audienci ke Svatému otci. Svatý otec je přijal a pozdravil při generální audienci 6. února v aule Pavla VI.

Závěrečná část kapituly připravuje program a hledá nejlepší směr života řádu na dalších šest let.

Stanislav Gryń, minorita

Generální kapitula Řádu minoritů v Assisi